Tản mạn củi lửa

 Nhiều tuyến phố trở thành bếp nổi lửa nấu bánh chưng. Nguồn laodong.vn
Nhiều tuyến phố trở thành bếp nổi lửa nấu bánh chưng. Nguồn laodong.vn
Nhiều tuyến phố trở thành bếp nổi lửa nấu bánh chưng. Nguồn laodong.vn
Lên top