Tấm thảm kịch phía sau thói trăng hoa

Lê Văn Chung sát hại người tình và tự sát không thành đã gây nên tấn thảm kịch cho cả hai bên gia đình. Ảnh: V.Dũng
Lê Văn Chung sát hại người tình và tự sát không thành đã gây nên tấn thảm kịch cho cả hai bên gia đình. Ảnh: V.Dũng
Lê Văn Chung sát hại người tình và tự sát không thành đã gây nên tấn thảm kịch cho cả hai bên gia đình. Ảnh: V.Dũng
Lên top