Tam Hải mùa nghinh Ông

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Ảnh: Thuận Quảng
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Ảnh: Thuận Quảng
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển. Ảnh: Thuận Quảng
Lên top