Tại sao chúng ta lại hút thuốc, uống rượu, sử dụng chất gây nghiện?

“Loài tinh tinh thứ ba: Sự tiến hoá và tương lai của loài người’ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của việc trở thành con người” - Paul Ehrlich, Đại học Stanford nhận định. Ảnh: Mega+ cung cấp
“Loài tinh tinh thứ ba: Sự tiến hoá và tương lai của loài người’ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của việc trở thành con người” - Paul Ehrlich, Đại học Stanford nhận định. Ảnh: Mega+ cung cấp
“Loài tinh tinh thứ ba: Sự tiến hoá và tương lai của loài người’ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của việc trở thành con người” - Paul Ehrlich, Đại học Stanford nhận định. Ảnh: Mega+ cung cấp
Lên top