Suy ngẫm về thông báo rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Lực lượng Mỹ ở Afghanistan hiện nay khoảng 12.000 người. Ảnh: AFP
Lực lượng Mỹ ở Afghanistan hiện nay khoảng 12.000 người. Ảnh: AFP
Lực lượng Mỹ ở Afghanistan hiện nay khoảng 12.000 người. Ảnh: AFP
Lên top