Sơn La ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby”

Hái mận hậu ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Hồng Tú
Hái mận hậu ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Hồng Tú
Hái mận hậu ở Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Hồng Tú
Lên top