Sôi động Tuần Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ I

Khai trương phố đi bộ trong khu phố cổ Tiên Yên.
Khai trương phố đi bộ trong khu phố cổ Tiên Yên.