“Soái ca” 9x chủ trì “tổ” buôn người

Đối tượng Giàng Thị Tùng.
Đối tượng Giàng Thị Tùng.