Số phận thảm thương của một chuyên gia chế tạo vũ khí sinh học

Frank Olson, nhà khoa học đã thiệt mạng bí ẩn sau thời gian tham gia chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật của Mỹ.
Frank Olson, nhà khoa học đã thiệt mạng bí ẩn sau thời gian tham gia chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật của Mỹ.
Frank Olson, nhà khoa học đã thiệt mạng bí ẩn sau thời gian tham gia chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật của Mỹ.
Lên top