Điểm nhấn trong tuần

Sinh viên - định hướng để thành công

Bước vào giảng đường đại học là cả một thử thách mới mà các tân sinh viên cần lên kế hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Bước vào giảng đường đại học là cả một thử thách mới mà các tân sinh viên cần lên kế hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn