Sinh tử chiến quanh những con voi

Một kiểm lâm đổ bộ từ chiếc trực thăng của Vườn quốc gia Garamba.
Một kiểm lâm đổ bộ từ chiếc trực thăng của Vườn quốc gia Garamba.