Siêu Trí tuệ - sự bùng nổ của AI và chiến lược của loài người

Nick Bostrom hiện là giáo sư giảng dạy tại đại học Oxford và là một chuyên gia về AI. Ông cũng là người sáng lập kiêm giám đốc Viện Tương lai con người tại Đại học Oxford. Năm 2014, Nick Bostrom được đưa vào danh sách World Thinkers của tạp chí Prospect, là người trẻ nhất trong top 15 của mọi lĩnh vực và là nhà triết học phân tích có thứ hạng cao nhất. Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla đánh giá: “Một cuốn sách đáng đọc... Nó nhắc nhở chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận với AI”.  Ảnh: Omega Plus cung cấp
Nick Bostrom hiện là giáo sư giảng dạy tại đại học Oxford và là một chuyên gia về AI. Ông cũng là người sáng lập kiêm giám đốc Viện Tương lai con người tại Đại học Oxford. Năm 2014, Nick Bostrom được đưa vào danh sách World Thinkers của tạp chí Prospect, là người trẻ nhất trong top 15 của mọi lĩnh vực và là nhà triết học phân tích có thứ hạng cao nhất. Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla đánh giá: “Một cuốn sách đáng đọc... Nó nhắc nhở chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận với AI”. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Nick Bostrom hiện là giáo sư giảng dạy tại đại học Oxford và là một chuyên gia về AI. Ông cũng là người sáng lập kiêm giám đốc Viện Tương lai con người tại Đại học Oxford. Năm 2014, Nick Bostrom được đưa vào danh sách World Thinkers của tạp chí Prospect, là người trẻ nhất trong top 15 của mọi lĩnh vực và là nhà triết học phân tích có thứ hạng cao nhất. Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla đánh giá: “Một cuốn sách đáng đọc... Nó nhắc nhở chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận với AI”. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top