Siêu mẫu, diễn viên Diệu Huyền: “Sống thẳng và thật”