Shinjiro Koizumi - ngôi sao đang lên trên chính trường Nhật Bản

Ông Shinjiro Koizumi là bộ trưởng trẻ thứ ba trong nội các Nhật Bản kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc đến nay. Ảnh: Reuters
Ông Shinjiro Koizumi là bộ trưởng trẻ thứ ba trong nội các Nhật Bản kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc đến nay. Ảnh: Reuters
Ông Shinjiro Koizumi là bộ trưởng trẻ thứ ba trong nội các Nhật Bản kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc đến nay. Ảnh: Reuters
Lên top