Sau 2 năm thí điểm: Ứng xử thế nào với Uber, Grab?

Sau 2 năm thí điểm, Uber, Grab làm thay đổi hình thức kinh doanh taxi ở Việt Nam, song vẫn cần định danh, loại hình này là gì?
Sau 2 năm thí điểm, Uber, Grab làm thay đổi hình thức kinh doanh taxi ở Việt Nam, song vẫn cần định danh, loại hình này là gì?