SARS-CoV-2 hoành hành: Không ai an toàn cho đến khi tất cả an toàn

Biến thể Delta đẩy mức miễn dịch cộng đồng lên tới 80%, thậm chí là 90% người dân cần được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Biến thể Delta đẩy mức miễn dịch cộng đồng lên tới 80%, thậm chí là 90% người dân cần được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Biến thể Delta đẩy mức miễn dịch cộng đồng lên tới 80%, thậm chí là 90% người dân cần được tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top