Điểm nhấn trong tuần

Sao vàng đất Việt

Ảnh: BC
Ảnh: BC