Sâm trên lãnh thổ Việt Nam (Bài 4): Đại Việt đệ nhất danh sâm

Củ Sâm Báo khi thu hoạch. Ảnh: Thiều Đình Hùng
Củ Sâm Báo khi thu hoạch. Ảnh: Thiều Đình Hùng
Củ Sâm Báo khi thu hoạch. Ảnh: Thiều Đình Hùng
Lên top