Sài Gòn - Angkor, tuyến bay du lịch đầu tiên của Đông Dương

Toàn cảnh Sài Gòn do Cục Hàng không Đông Dương chụp từ trên cao. 
Nguồn: Lưu trữ Hải ngoại Pháp
Toàn cảnh Sài Gòn do Cục Hàng không Đông Dương chụp từ trên cao. Nguồn: Lưu trữ Hải ngoại Pháp
Toàn cảnh Sài Gòn do Cục Hàng không Đông Dương chụp từ trên cao. Nguồn: Lưu trữ Hải ngoại Pháp
Lên top