Tác phẩm và dư luận

“Sải cánh hoang dã” Vẻ đẹp, “nhân tính” và sự sinh tồn

Ảnh của Đặng Mỹ Hạnh.
Ảnh của Đặng Mỹ Hạnh.