Sách mới: “Ngô Văn Dụ - Người Làng Rau”

“Hãy sống sao cho mỗi ngày ta đã sống trở thành quá khứ của ngày mai, cái quá khứ nếu không phải là điều tự hào thì ít nhất cũng không phải là điều làm ta ân hận” – nhật ký ngày 1.8.1965 của Ngô Văn Dụ. Trong ảnh: Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu tại buổi ra mắt tập ký.
“Hãy sống sao cho mỗi ngày ta đã sống trở thành quá khứ của ngày mai, cái quá khứ nếu không phải là điều tự hào thì ít nhất cũng không phải là điều làm ta ân hận” – nhật ký ngày 1.8.1965 của Ngô Văn Dụ. Trong ảnh: Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu tại buổi ra mắt tập ký.
“Hãy sống sao cho mỗi ngày ta đã sống trở thành quá khứ của ngày mai, cái quá khứ nếu không phải là điều tự hào thì ít nhất cũng không phải là điều làm ta ân hận” – nhật ký ngày 1.8.1965 của Ngô Văn Dụ. Trong ảnh: Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu tại buổi ra mắt tập ký.
Lên top