Sa Pa... lặng lẽ

Băng giá để lại vết tích trên hàng rào sắt của Trạm Khí tượng Sa Pa. Ảnh: Cao Hải Giang
Băng giá để lại vết tích trên hàng rào sắt của Trạm Khí tượng Sa Pa. Ảnh: Cao Hải Giang
Băng giá để lại vết tích trên hàng rào sắt của Trạm Khí tượng Sa Pa. Ảnh: Cao Hải Giang
Lên top