Ruộng bậc thang giữa trùng khơi

Có di sản địa chất hiếm hoi trên thế giới, trong đó những bờ đá trầm tích núi lửa tạo nên những thửa ruộng bậc thang ở Lý Sơn giữa bạt ngàn trời nước bao la. Những những thửa ruộng ruộng bậc thang trồng hành tỏi chia thành các ô màu xanh trắng như ruộng bậc thang Tây Bắc, vươn lên trên cát trắng, sóng biển làm nên một màu xanh mướt.
Có di sản địa chất hiếm hoi trên thế giới, trong đó những bờ đá trầm tích núi lửa tạo nên những thửa ruộng bậc thang ở Lý Sơn giữa bạt ngàn trời nước bao la. Những những thửa ruộng ruộng bậc thang trồng hành tỏi chia thành các ô màu xanh trắng như ruộng bậc thang Tây Bắc, vươn lên trên cát trắng, sóng biển làm nên một màu xanh mướt.
Có di sản địa chất hiếm hoi trên thế giới, trong đó những bờ đá trầm tích núi lửa tạo nên những thửa ruộng bậc thang ở Lý Sơn giữa bạt ngàn trời nước bao la. Những những thửa ruộng ruộng bậc thang trồng hành tỏi chia thành các ô màu xanh trắng như ruộng bậc thang Tây Bắc, vươn lên trên cát trắng, sóng biển làm nên một màu xanh mướt.
Lên top