“Rừng có tiếng người” qua góc nhìn thấu cảm

Nhà văn Đinh Công Diệp. Ảnh: L.Q.V
Nhà văn Đinh Công Diệp. Ảnh: L.Q.V
Nhà văn Đinh Công Diệp. Ảnh: L.Q.V
Lên top