Rú Cấm làng Thọ Linh có phải từ Lệ Sơn?

Rú Cấm làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Người Quảng Sơn kết nối yêu thương
Rú Cấm làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Người Quảng Sơn kết nối yêu thương
Rú Cấm làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Người Quảng Sơn kết nối yêu thương
Lên top