Rộn ràng chạp mả ở quê

Người dân xã Quảng Sơn sống xa quê thắp hương tại Miếu Thành hoàng làng trong dịp về chạp mả. Ảnh: Đinh Xuân Trường
Người dân xã Quảng Sơn sống xa quê thắp hương tại Miếu Thành hoàng làng trong dịp về chạp mả. Ảnh: Đinh Xuân Trường
Người dân xã Quảng Sơn sống xa quê thắp hương tại Miếu Thành hoàng làng trong dịp về chạp mả. Ảnh: Đinh Xuân Trường
Lên top