Rồi cũng được thấy voi con ở... Bản Đôn

Cao Xuân Ninh đang chơi đùa với voi Gold.
Cao Xuân Ninh đang chơi đùa với voi Gold.
Cao Xuân Ninh đang chơi đùa với voi Gold.
Lên top