Rồi cũng được thấy voi con ở... Bản Đôn

Cao Xuân Ninh đang chơi đùa với voi Gold.
Cao Xuân Ninh đang chơi đùa với voi Gold.