Khung cửa tư pháp

Rời bỏ quá khứ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.