Ra mắt ấn phẩm lưu trữ "Chuyến du hành vũ trụ lịch sử"

Huấn luyện trước chuyến bay của phi hành đoàn Liên Xô - Việt Nam trên tàu vũ trụ “Liên hợp - 37”, năm 1980. Trong ảnh: Phạm Tuân với thiết bị tín hiệu khi tập luyện trên biển. Nguồn: Lưu trữ Liên bang Nga, số lưu trữ 1-3556
Huấn luyện trước chuyến bay của phi hành đoàn Liên Xô - Việt Nam trên tàu vũ trụ “Liên hợp - 37”, năm 1980. Trong ảnh: Phạm Tuân với thiết bị tín hiệu khi tập luyện trên biển. Nguồn: Lưu trữ Liên bang Nga, số lưu trữ 1-3556
Huấn luyện trước chuyến bay của phi hành đoàn Liên Xô - Việt Nam trên tàu vũ trụ “Liên hợp - 37”, năm 1980. Trong ảnh: Phạm Tuân với thiết bị tín hiệu khi tập luyện trên biển. Nguồn: Lưu trữ Liên bang Nga, số lưu trữ 1-3556
Lên top