Quanh chuyện phát hiện SARS-CoV-2 ở thực phẩm đông lạnh

Tôm đông lạnh bị niêm phong chờ xét nghiệm.
Tôm đông lạnh bị niêm phong chờ xét nghiệm.
Tôm đông lạnh bị niêm phong chờ xét nghiệm.
Lên top