Quảng Sơn - xã miền núi giàu tiềm năng du lịch

Đồi thông ở chân Động Ngùi, làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn 
(tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Đinh Xuân Trường
Đồi thông ở chân Động Ngùi, làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Đinh Xuân Trường
Đồi thông ở chân Động Ngùi, làng Thọ Linh, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Đinh Xuân Trường
Lên top