Quảng Ninh: Nhà máy cán thép nghìn tỉ vẫn hoang phế