Quan trắc khí tượng hải văn và tầm quan trọng của dự báo thiên tai từ biển

Lắp đặt Trạm rada thời tiết tại Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Lắp đặt Trạm rada thời tiết tại Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Lắp đặt Trạm rada thời tiết tại Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Lên top