“Quân khuyển” ở Trường Sa

Hôm ra thăm đảo Cô Lin, đàn “quân khuyển” nơi đây luôn đi theo chúng tôi.
Hôm ra thăm đảo Cô Lin, đàn “quân khuyển” nơi đây luôn đi theo chúng tôi.
Hôm ra thăm đảo Cô Lin, đàn “quân khuyển” nơi đây luôn đi theo chúng tôi.
Lên top