Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quán ba ông cháu trên đảo Kota Kinabalu

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.