Phục hồi sớm ngành du lịch và những trăn trở

Được coi là ngành công nghiệp không khói, du lịch đem ngoại tệ về, hỗ trợ tạo việc làm và kinh doanh. Ảnh: AFP
Được coi là ngành công nghiệp không khói, du lịch đem ngoại tệ về, hỗ trợ tạo việc làm và kinh doanh. Ảnh: AFP
Được coi là ngành công nghiệp không khói, du lịch đem ngoại tệ về, hỗ trợ tạo việc làm và kinh doanh. Ảnh: AFP
Lên top