Phụ nữ làng nghề xứ Đoài

Bà Lê Thị Thu (54 tuổi) phơi từng tàu lá cọ ở làng khâu mũ nón lá Tri Lễ, Thanh Oai.
Bà Lê Thị Thu (54 tuổi) phơi từng tàu lá cọ ở làng khâu mũ nón lá Tri Lễ, Thanh Oai.
Bà Lê Thị Thu (54 tuổi) phơi từng tàu lá cọ ở làng khâu mũ nón lá Tri Lễ, Thanh Oai.
Lên top