Phong vị kỳ thú nơi núi rừng miền Bắc

Cốm là món ăn truyền thống khá nổi tiếng của người dân bản Lìm Mông, Lìm Thái của xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: Thái A
Cốm là món ăn truyền thống khá nổi tiếng của người dân bản Lìm Mông, Lìm Thái của xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: Thái A
Cốm là món ăn truyền thống khá nổi tiếng của người dân bản Lìm Mông, Lìm Thái của xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: Thái A
Lên top