Phong tục thờ cúng tổ tiên: Thắp sáng lòng biết ơn và ý thức về nguồn cội

Tứ phủ, tranh dân gian Hàng Trống.
Tứ phủ, tranh dân gian Hàng Trống.
Tứ phủ, tranh dân gian Hàng Trống.
Lên top