Gặp gỡ cuối tuần

PHÓ GIÁM ĐỐC, TỔNG BIÊN TẬP NXB KIM ĐỒNG VŨ THỊ QUỲNH LIÊN: “Thay vì lo lắng và đổ lỗi, chúng ta cần tìm giải pháp”

Ảnh: Trung Hiếu
Ảnh: Trung Hiếu