Phim tài liệu độc lập ở Việt Nam chưa có chỗ đứng

Đạo diễn Trần Phương Thảo (phải) và nhân vật của mình trong một buổi giao lưu.
Đạo diễn Trần Phương Thảo (phải) và nhân vật của mình trong một buổi giao lưu.
Đạo diễn Trần Phương Thảo (phải) và nhân vật của mình trong một buổi giao lưu.
Lên top