Phía sau chuyện Johnson & Johnson dừng bán phấn rôm

Bà Darlene Cocker và bác sĩ phẫu thuật cho bà.
Bà Darlene Cocker và bác sĩ phẫu thuật cho bà.
Bà Darlene Cocker và bác sĩ phẫu thuật cho bà.
Lên top