Khung cửa tư pháp

Phía sau bản án

Nắng Xuân mang đến niềm hy vọng…  Ảnh: Hoài Phan
Nắng Xuân mang đến niềm hy vọng… Ảnh: Hoài Phan