Phẫu thuật thẩm mỹ: Nên nghĩ kỹ

Kim Min Joo (người Hàn Quốc) luôn khóc vì mũi xấu, sẹo trán do lấy da vá mũi vì nâng mũi hỏng.
Kim Min Joo (người Hàn Quốc) luôn khóc vì mũi xấu, sẹo trán do lấy da vá mũi vì nâng mũi hỏng.
Kim Min Joo (người Hàn Quốc) luôn khóc vì mũi xấu, sẹo trán do lấy da vá mũi vì nâng mũi hỏng.
Lên top