Phát triển Thủ đô xứng danh thành phố sáng tạo, vì hòa bình

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Cơ cấu kinh tế Hà Nội chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.Ảnh: Hải Nguyễn
Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Cơ cấu kinh tế Hà Nội chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.Ảnh: Hải Nguyễn
Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Cơ cấu kinh tế Hà Nội chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top