Phát ngôn nổi tiếng của các Tổng thống Hoa Kỳ

Tổng thống John Fitzgerald Kennedy. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tổng thống John Fitzgerald Kennedy. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tổng thống John Fitzgerald Kennedy. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top