Phát ngôn nổi tiếng của các Tổng thống Hoa Kỳ

Tổng thống George Washington. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tổng thống George Washington. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Tổng thống George Washington. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top