Phát hành cuốn sách “Những lá thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục”

Tác giả biên tập của cuốn sách, Fernando M. Reimers, nhận xét: Một vài trong số các Bộ trưởng Giáo dục thành công nhất mà tôi từng gặp là những người tiếp cận công việc của họ với sự khiêm tốn để đánh giá những ưu điểm trong di sản mà những người tiền nhiệm để lại, và cả những điểm mạnh của những người đã làm nên chúng. Một vài trường hợp thất bại tệ hại nhất mà tôi đã chứng kiến, chính là hệ quả của việc những Bộ trưởng mặc định rằng có rất ít các giá trị trong bộ máy mà họ được thừa hưởng, và bởi những Bộ trưởng tự tin rằng họ có thể “tái phát minh nền Cộng hòa” trong nhiệm kỳ của mình. Như một vị Bộ trưởng thông thái đã nói với tôi: “Tôi đã học được rất sớm trong nhiệm kỳ của mình rằng mọi Bộ trưởng đều gặt hái thành quả của người tiền nhiệm, và gieo những hạt trái cây để cho những người kế nhiệm thu hoạch”. Ảnh: ETS cung cấp
Tác giả biên tập của cuốn sách, Fernando M. Reimers, nhận xét: Một vài trong số các Bộ trưởng Giáo dục thành công nhất mà tôi từng gặp là những người tiếp cận công việc của họ với sự khiêm tốn để đánh giá những ưu điểm trong di sản mà những người tiền nhiệm để lại, và cả những điểm mạnh của những người đã làm nên chúng. Một vài trường hợp thất bại tệ hại nhất mà tôi đã chứng kiến, chính là hệ quả của việc những Bộ trưởng mặc định rằng có rất ít các giá trị trong bộ máy mà họ được thừa hưởng, và bởi những Bộ trưởng tự tin rằng họ có thể “tái phát minh nền Cộng hòa” trong nhiệm kỳ của mình. Như một vị Bộ trưởng thông thái đã nói với tôi: “Tôi đã học được rất sớm trong nhiệm kỳ của mình rằng mọi Bộ trưởng đều gặt hái thành quả của người tiền nhiệm, và gieo những hạt trái cây để cho những người kế nhiệm thu hoạch”. Ảnh: ETS cung cấp
Tác giả biên tập của cuốn sách, Fernando M. Reimers, nhận xét: Một vài trong số các Bộ trưởng Giáo dục thành công nhất mà tôi từng gặp là những người tiếp cận công việc của họ với sự khiêm tốn để đánh giá những ưu điểm trong di sản mà những người tiền nhiệm để lại, và cả những điểm mạnh của những người đã làm nên chúng. Một vài trường hợp thất bại tệ hại nhất mà tôi đã chứng kiến, chính là hệ quả của việc những Bộ trưởng mặc định rằng có rất ít các giá trị trong bộ máy mà họ được thừa hưởng, và bởi những Bộ trưởng tự tin rằng họ có thể “tái phát minh nền Cộng hòa” trong nhiệm kỳ của mình. Như một vị Bộ trưởng thông thái đã nói với tôi: “Tôi đã học được rất sớm trong nhiệm kỳ của mình rằng mọi Bộ trưởng đều gặt hái thành quả của người tiền nhiệm, và gieo những hạt trái cây để cho những người kế nhiệm thu hoạch”. Ảnh: ETS cung cấp
Lên top