Điểm nhấn trong tuần

Pháp luật quy định chức năng khởi kiện của tổ chức Công đoàn như thế nào?