Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Pháp lam Huế hồi sinh

Bức họa pháp lam vẽ theo motip cổ điển trên nghi môn trong Hoàng thành Huế. Ảnh: Thái Hoàng.
Bức họa pháp lam vẽ theo motip cổ điển trên nghi môn trong Hoàng thành Huế. Ảnh: Thái Hoàng.
Bức họa pháp lam vẽ theo motip cổ điển trên nghi môn trong Hoàng thành Huế. Ảnh: Thái Hoàng.
Lên top